افزایش تعداد صفحات کسب امتیاز


تاریخ انتشار : 1394/2/26افزایش تعداد صفحات کسب امتیاز


به اطلاع کاربران گرامی سامانه افزایش بازدید شیک رنک می رسانیم :
در صفحات کسب امتیاز و درآمد تعداد صفحات پاپ آپ افزایش چشمگیری داشته است.
این صفحات این بخش بصورت رندوم و تصادفی کاهش یا افزایش می بابد.
امیدواریم در این افزایش نهایت استفاده را ببرید و برای خود امتیاز ذخیره نمایید.در حال حاضر
کاربران سطح برنزی می توانند با 15 صفحه پاپ آپ در هر 33 ثانیه 18.75 امتیاز کسب نمایید.
و
کاربران سطح نقره ای می توانند با 27 صفحه پاپ آپ در هر 40 ثانیه 60.75 امتیاز کسب نمایید.
و
کاربران سطح طلایی می توانند با 40 صفحه پاپ آپ در هر 55 ثانیه 130 امتیاز کسب نمایید.

پایان یافت

موفق و پیروز باشید