کاهش تعرفه ها به مناسبت عید مبعث


تاریخ انتشار : 1394/2/26

بعثت، امید انسان به فردایی روشن است.

بعثت، نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی‌‌حد او بر زمینیان است.

بعثت پیامبر اکرم(ص) بر شیک رنکی ها و تمامی مسلمانان جهان مبارک باد.


به مناسبت این عید پر شکوه تعرفه های ارتفا سطح کاربری با 75% تخفیف به مدت 3 روز در این سامانه ارائه خواهد شد.


در حال حاضر ارتفا سطح کاربری نقره ای 1000 تومان و ارتفا سطح کاربری طلایی 3000 تومان می باشد.

تاریخ اعمال : 94/02/26
تاریخ اتمام: 94/02/29
پایان یافت