برندگان قرعه کشی


تاریخ انتشار : 1394/2/17برندگان قرعه کشی
1394/2/15


به ترتیب :
1 - نام کاربری : almaee ---امتیاز شرکت در قرعه کشی: 1
2 - نام کاربری : akbar1374 ---امتیاز شرکت در قرعه کشی: 12
3 - نام کاربری : نیمارستمی ---امتیاز شرکت در قرعه کشی: 1
4 - نام کاربری : مفاهیم الکترونیک ---امتیاز شرکت در قرعه کشی: 3
5 - نام کاربری : meisam.s1371 ---امتیاز شرکت در قرعه کشی: 1

جوایز اهدا شده :

نفر اول سطح کاربری طلایی و 20000 امتیاز
نفر دوم سطح کاربری طلایی و 10000 امتیاز
نفر سوم سطح کاربری طلایی و 8000 امتیاز
نفر چهارم سطح کاربری طلایی و 5000 امتیاز
نفر پنجم سطح کاربری طلایی و 4000 امتیاز
و
اهدای یکی از دامنه های فارسی دلخواه با پسوند GA , CF , GQ , ML به مدت یکسال به تمامی برندگان مانند :
WWW.الکسا.CF


کاربران خوش شانس اعلام شده می توانند نام دامنه خود را به فارسی و . . جهت ثبت برای ما تیکت نماییند و به رایگان تحویل بگیرند.