هدیه 250 امتیازی


تاریخ انتشار : 1394/2/11
به کاربرانی که با ما جهت شناسایی سایتهای متخلف کمک نمایند و از طریق فرم گزارش تخلف سایت متخلف را گزارش دهند !!!
درصورت بررسی مدیریت و صحت داشتن گزارش 250 امتیاز به عنوان جریمه از سایت متخلف کسر می گردد و به حساب کاربر گزارش دهنده هدیه می گردد.


سایتهای شامل محتوای مستحجن و غیر اخلاقی و خلاف قوانین کشور عزیزمان ایران اسلامی در گردش اتوماتیک نباید قرار گیرند.


انواع سایتهایی که شامل Frame breakers, prompt boxes, pop-ups, download prompts, exploits, rotators, سایتهایی با حجم زیاد و سنگین و یا انواع دیگری که گردش اتوماتیک و در صفحه کسب امتیاز اختلال بوجود می آورند را گزارش دهید.