ده روز تا قرعه کشی


تاریخ انتشار : 1394/2/4به اطلاع تمامی کاربران گرامی سامانه ارسال ترافیک شیک رنک می رسانیم :
در هر 3 ماه از بین تمامی کاربرانیکه بالای 20,000 هزار ریال خرید می نمایند 2 الی5 بار قرعه کشی به عمل می آید.
این قرعه کشی بدون هیچگونه دخالت انسانی در زمان تعیین شده اجرا و برگزار خواهد شد.


زمان قرعه کشی
تاریخ برگزاری : 1394/2/15
ساعت برگزاری : 16:25:09
تعداد برندگان : بالای 5 نفر
اعلام برندگان روز بعد
یک امتیاز به ازای هر 20000 ریال خرید
جوایز این دوره:
نفر اول سطح کاربری طلایی و 20000 امتیاز
نفر دوم سطح کاربری طلایی و 10000 امتیاز
نفر سوم سطح کاربری طلایی و 8000 امتیاز
نفر چهارم سطح کاربری طلایی و 5000 امتیاز
نفر پنجم سطح کاربری طلایی و 4000 امتیاز
و
اهدای یکی از دامنه های فارسی دلخواه با پسوند GA , CF , GQ , ML به مدت یکسال به تمامی برندگان مانند :
WWW.الکسا.CF


موفق و پیروز باشید.