دامنه های فارسی /جوایز قرعه کشی


تاریخ انتشار : 1394/2/1دامنه های فارسی و محبوب :
CF کشور آفریقای مرکزی- GA کشور گابون-GQ
کشور گینه استوایی- ML کشور مالی- TK کشور توکلائو
این دامنه ها بصورت فارسی هم اکنون به سایت متصل شده و قابل استفاده می باشند.


هر ماه به کاربرانیکه در قرعه کشی سایت برنده شوند دامنه فارسی با یکی از پسوند های بالا با نام دلخواه ثبت و به مدت یکسال قابل استفاده! اهدا می شود.

کاربرانیکه امتیاز قرعه کشی بیشتری در حساب خود داشته باشند شانس بیشتری در قرعه کشی خواهند داشت.
  • یک امتیاز به ازای هر20000ریال خرید
  • تاریخ اولین قرعه کشی و اهدای دامنه و جوایز :1394/2/15