هدیه 100 امتیازی به سایتهای فعال


تاریخ انتشار : 1394/1/28به اطلاع کاربران گرامی سامانه افزایش بازدید شیک رنک می رسانیم :
به تمامی سایت های ثبت شده و تایید شده (فعال) در این سیستم 100 بازدید بصورت رایگان ارسال شد .
تا این لحضه 1121 سایت ثبت شده و تایید شده در سیستم این هدیه را دریافت نموده اند.
این فرایند هر ماه تکرار می شود با این تفاوت که در ماه های آینده فقط به کاربران فعال سایت بصورت 9 برابر هدیه فعلی تعلق می گیرد.
جمعا 112100 بازدید بصورت رایگان به تمامی سایت های فعال و ثبت شده در این سامانه اهدا شد.