کاهش 20 درصدی تعرفه ها


تاریخ انتشار : 1394/1/28به اطلاع کاربران گرامی می رسد :
از تاریخ 93/01/29 به مدت 3 روز تمامی تعرفه های خرید امتیاز و ارتفا سطح کاربری کاهش 20 درصدی اعمال خواهد شد تمامی کاربران می توانند در این مدت با 20 درصد تخفیف خرید نمایید.
در حال حاضر تعرفه های خرید بازدید طبق جدول زیر ارایه خواهد شد :

تعرفه پرداختتعداد بازدید

21429 بازدید

28571 بازدید

57143 بازدید

100000 بازدید

142857 بازدید

171429 بازدید

214286 بازدید

285714 بازدید

357143 بازدید

428571 بازدید

571429 بازدید

714286 بازدید

857143 بازدید

1000000 بازدید

1142857 بازدید

1285714 بازدید

1428571 بازدید


تاریخ انقضا و اتمام طرح تخفیفی :
94/02/3