در یافت روزانه 100 امتیاز با گفتگو کردن


تاریخ انتشار : 1394/1/23به اطلاع کاربران گرامی می رسد :
به آخرین کاربریکه در پنل کاربری خود در بخش گفتگوی کاربران آخرین پیام را ارسال کند روزانه 100 امتیاز بحسابشان افزوده خواهد شد.