مدیریت امتیازات و تحریک الکسای سایت


تاریخ انتشار : 1394/1/20کاربران گرامی سامانه شیک رنک
بدلیل افزایش سرعت کارایی سامانه و ارسال بدون تاخیر بازدید به سایت مورد نظر و ثبت شده در پنل شما ,
از این پس
پیشنهاد می شود حداقل هر 5 روز یکبار امتیاز سایت خود را جهت دریافت هوشمند بازدید و تحریک رتبه الکسا تمدید نمایید.


برای بهبود رتبه الکسا سایت , شما می توانید بازدید را هوشمندانه بصورت یکی از 2 روش پیشنهادی زیر مورد استفاده و مدیریت هوشمندانه قرار دهید .


1- هر روز به سایت مراجعه کنید و 200 الی 500 امتیاز اضافه نمایید.
2-هر 3 روز یکبار وارد سیستم شوید و 15000 هزار بازدید به سایت اضافه نمایید.
افزودن بازدید زیاد بصورت یکباره در بازه زمانی کم تاثیر بسزایی بر روی رتبه الکسا سایت شما نخواهد داشت بلکه باعث پس رفت رتبه الکسا خواهد شد.


تغییرات سیستمی جدید :

در گذشته سیستم بطوری تنظیم شده بود که بر اساس فعالیت کاربر اولویت جذب بازدید و قرارگیری سایت شما در چرخه بازدید انجام میشد.


اما از این پس به مدت این تنظیم تغییر کرده بصورتیکه بلافاصله پس از افزودن امتیاز , سایت در چرخه بازدیدگیری و نمایش برای کاربران قرار می گیرد و به سرعت از سایت بازدید (ارسال بازدید) می شود و امتیازات افزوده شده نیز به سرعت به اتمام خواهد رسید .


در نتیجه با مدیرت هوشمندانه در روند افزودن امتیاز به افزایش رتبه سایت خود کمک نمایید.
موفق و پیروز باشید.
بخش سئو و بهینه سازی سامانه شیک رنک.