فعال شدن قسمت پشتیبانی


تاریخ انتشار : 1394/1/20با اطلاع کاربران گرامی سامانه شیک رنک می رسانیم.
آدرس پشتیبانی تخصصی , گفتگو و مذاکرات خود را از طریق آدرس پشتیبانی

http://tiketing.melirank.ir
در میان بگذارید .

در عرض 15 ثانیه عضو سیستم پشتیبانی شوید و تیکت خود را بصورت مستقیم به بخش مربوطه ارسال نمایید .