13 بدر


تاریخ انتشار : 1394/1/13شیک رنکی ها سیزدتون بدر
دشمنانتون در به در
رفقاتون گل به سر
رفتاریاتون زود بدر
خوشیهاتون هزار برابر
روز طبیعت برشما مبارک باد