پایان مهلت طرح تخفیفی نوروز


تاریخ انتشار : 1394/1/11به اطلاع کاربران محترم سامانه شیک می رسانیم ؛ طرح تخفیفی نوروزی از تاریخ 94/01/15 پایان خواهد یافت همچنین افزایش 30 الی 60 درصدی تمامی تعرفه ها را خواهیم داشت.