هدیه ویژه به کاربران برتر این هفته و برترین های دیروز


تاریخ انتشار : 1393/12/27http://ravaknama.ir/up/uploads/142449587507131.jpg

به پاس قدر دانی از زحمات کاربران فعال و گرامی هر هفته در یک روز نامشخص بصورت تصادفی به 3 کاربر برتر همان روز (بازدید) امتیاز و . . . هدیه می گردد :


کاربران برتر بازدید و برندگان دیروز

نفر اول
نام کاربری:

amirrf


بازدید ها :
25222


نفر دوم
نام کاربری:
s.f_persia

بازدید ها : 6567


نفر سوم

نام کاربری:

mohammadspent

بازدید ها :3552


به نفر اول سطح کاربری طلایی یکماهه هدیه شد .

به نفر دوم سطح کاربری نقره ای