هدیه به کاربران انجمن


تاریخ انتشار : 1393/12/5طبق اطلاعیه قبلی با موضوع دعوت کاربران به انجمن گفتگو تمامی کاربرانیکه دعوت ما را پذیرفتن در انجمن شرکت نمودند و حتی یک پیام ارسال نموده اند 500 امتیاز هدیه می شود ین کاربران جهت دریافت هدیه تیکت ارسال نماییند .


http://www.netfixed.ir/wp-content/uploads/2015/02/Mem-copy_01.gif

همچنین مجددا از تمامی کاربران دعوت به عمل می آید مطالب مفید اطلاعات , تجربیات خود را با بقیه کاربران انجمن گفتگوی در میان بگذارید .