سایت فعال شد


تاریخ انتشار : 1393/12/5با عرض پوزش بدلیل وقفه در بخش کسب امتیاز
تغیرات زیر بر روی بخش کسب امتیاز اعمال شد :


پشتیبانی از تمامی مرورگر ها جهت کسب امتیاز
اضافه شد امکان جدید جهت کسب امتیاز موبایلی
پشتیبانی از مرور گر موبایل
هوشمند سازی ثوانیه های کسب امتیاز و ماندگاری ip در سایت (متغییر)