برندگان قرعه کشی 1393/11/27


تاریخ انتشار : 1393/11/27http://banknevesht.shokri.ir/wp-content/uploads/2012/07/lottery.jpg

برندگان قرعه کشی1393/11/27 :

1- نام کاربری : harraj20 -- امتیاز شرکت در قرعه کشی : 2

2 - نام کاربری : لاله -- امتیاز شرکت در قرعه کشی : 1

3 - نام کاربری : meisam.s1371 --امتیاز شرکت در قرعه کشی: 1

  نفر اول برنده سطح کاربری طلایی و 2000 امتیاز
  نفر دوم سطح کاربری طلایی و 1000 امتیاز
  نفر سوم سطح کاربری نقره ای و 500 امتیاز

  این قرعه کشی بصورت اتوماتیک و بدون دخالت انسانی در تاریخ های تعیین شده انجام می شود .


  به ازای هر 20000 هزار ریال 1 امتیاز

  منتظر قرعه کشی بعدی ما باشید .