2 روز تا قرعه کشی


تاریخ انتشار : 1393/11/26 • تمامی کاربرانیکه در حساب خود امتیاز قرعه کشی داشته باشند در این دوره از قرعه شرکت داده می شوند .

 • زمان قرعه کشی 1393/11/27

 • 1 امتیاز شرکت در قرعه کشی به ازای هر 20000 ریال خرید

 • ساعت برگزاری قرعه کشی : 18:54:54
 • تعداد برندگان : 3 نفر


 • جوایز این دوره:

 • نفر اول سطح کاربری طلایی و 1500 امتیاز
  نفر دوم سطح کاربری طلایی و 1000 امتیاز
  نفر سوم سطح کاربری نقره ای و 500 امتیاز