در هر 5 دقیقه 960 امتیاز کسب نمایید


تاریخ انتشار : 1393/11/23به اطلاع کاربران عزیز سامانه شیک می رسد .
ارتفا سطح کاربری به 12 هزار تومان افزایش پیدا کرده در همین راستا جهت رفاه حال کاربران گرامی هر کاربر سطح طلایی می تواند در هر 50 ثانیه160 امتیاز کسب نمایید .
در نتیجه هر کاربر طلایی می تواند در هر 5 دقیقه 960 امتیاز کسب نمایید .