پایان مدت تخفیف ارتفا سطح کاربری


تاریخ انتشار : 1393/11/22به اطلاع کاربران عزیز می رسانیم مدت تعرفه تخفیفی دهه فجر به پایان رسید

تعرفه جدید و فعلی :

* هزینه سطح کاربری نقره ای - ماهیانه : 50000 ریال

* هزینه سطح کاربری طلایـی - ماهیانه : 120000 ریال

تعرفه های گذشته :

* هزینه سطح کاربری نقره ای - ماهیانه : 20000 ریال

* هزینه سطح کاربری طلایـی - ماهیانه : 40000 ریال

تاریخ اعمال : 93/11/16

تاریخ پایان : 93/12/22