برندگان قرعه کشی این دوره


تاریخ انتشار : 1393/11/17برندگان قرعه کشی 1393/11/17 : 1 - نام کاربری : لاله -- امتیاز : 3

2 - نام کاربری : almaee -- امتیاز : 1

3 - نام کاربری : meisam.s1371 -- امتیاز : 1

4 - نام کاربری : مفاهیم الکترونیک -- امتیاز : 3

5 - نام کاربری : harraj20 -- امتیاز : 2

نفر اول برنده سطح کاربری طلایی و 2999 امتیاز
نفر دوم برنده سطح کاربری طلایی و 2000 امتیاز
نفر سوم برنده سطح کاربری نقره ای و 2500 امتیاز
نفر چهارم برنده سطح کاربری نقره ای و 2000 امتیاز
نفر پنجم برنده سطح کاربری نقره ای و 1000 امتیاز