کاهش زمان انتظار کسب امتیاز


تاریخ انتشار : 1393/11/16به اطلاع کاربران گرامی می رسانیم در صفحه کسب امتیاز و کسب درآمد مدت زمان انتظار و صفحات بازشو به مدت محدود کاهش یافت .