آیا بک لینک یا ورودی گوگل باعث پنالتی سایت نمی شود؟

هر ورودی گوگل - بازدید و یا لینکی که به سایت تزریق شود با توجه به کیفیت پکیج از گوگل امتیاز مثبت می گیرید و از رقبا پیشی میگیرید و یا در بدترین حالت ممکن امتیازی از پکیج نمی گیرید و صعود یا رشدی نخواهید داشت و در بدبینانه ترین حال سایت شما هیچ افتی نخواهد داشت .