آیا ورودی گوگل باعث پنالتی سایت نمی شود؟

هر ورودی گوگل - بازدیدی است که به سایت ارسال می شود با توجه به کیفیت پکیج از گوگل امتیاز مثبت می گیرید و از رقبا پیشی می گیرد و یا در بدترین حالت ممکن امتیازی از پکیج نمی گیرید و صعود یا رشدی نخواهید داشت.