مدت زمان تاثیر بک لینک چقدر است؟

معمولا برای دیدن نتایج بایستی بک لینک هایی که ثبت شده است بصورت طبیعی توسط گوگل شناسایی و ایندکس شود و توجه نمایید که این موضوع خارج از اختیار ما و شما می باشد و بصورت مستقیم به گوگل مرتبط می شود و ممکن هست این فرایند حداقل 7 روز و حداکثر 3 ماه بطول انجامد .