نحوه محاسبات امتیازات در لینک طلایی من چگونه است ؟

در حال حاضر به ازای هر نمایش لینک طلایی شما 1.5 امتیاز به موجودی امتیاز حساب شما افزوده می شود .
ما به از هر 10 نمایش لینک طلایی شما (نمایش سایت شما) تنها 1 امتیاز از سایت شما کسر می کنیم .