کاربرد لینک طلایی من چیست؟

لینک طلایی من هر یک از کاربران متفاوت است
لینک طلایی من تنها ویژه نمایش سایت های شماست
با هر بار فرخوانی و یا کلیک بر روی لینک طلایی شما یکی از سایت های تایید شده شما نمایش داده می شود
به ازای هر نمایش و کلیک بر روی لینک طلایی شما 1.5 امتیاز کسب نمایید .
در لینک طلایی شما هیچ سایتی بجز سایتهای خودتان نمایش داده نمی شود .
شما می توانید بیش از 100 سایت را به سیستم اضافه نمایید و در لینک طلایی خود به دیگران نمایش بگذارید .