کسب درآمد نقدی میسر است ؟ خیر!

خیر پرداخت نقدی در برنامه این سامانه نبوده
اما
در این سامانه می توانید با موجودی امتیازی که کسب می نمایید خدمات تجاری دریافت نمایید .
مثلا :
با کسب امتیاز 750000 امتیاز یک سامانه مشابه و اختصاصی دریافت نمایید .
سایر خدمات قابل ارائه در پنل کاربری قابل مشاهده است .