آیا می توانم از VPS و سرور مجازی استفاده کنم ؟

بله

امکان کسب امتیاز تنها با VPS ایرانی در این سامانه مجازمی باشد و اگر چنیدین آی پی منحصرد بفرد دارید می توانید با چنیدین اکانت به کسب امتیاز و فعالیت در سایت بپردازید.
توجه داشته باشید با یک آی پی و چند اکانت مجاز به استفاده از خدماتسیسم نخواهید بود .