چگونه پاپ آپ مرورگرفایر فاکس را فعال کنم؟

برای فعال نمودن پاپ آپ،طبق مسیر زیر عمل کنید.
Tools/options/content/block pop up windows
یا
options/options/content/block pop up windows
تیک گزینه block pop up windows را بردارید سپس تنظیمات رو ذخیره کنید.یا