از کجا بفهمیم بازدید ها واقعی هستند ؟

این سامانه یک سیستم تبادل بازدید می باشد به این صورت که شما از سایتهای دیگران بازدید می کنید و امتیاز کسب می کنید و کاربران دیگر هم از سایت شما بازدید می کنند و امتیاز کسب می کنند پس در نتیجه بازدید های ارسالی این سیستم خود کاربران هستند که کاملا واقعی می باشند.