آیا سامانه آی پی(IP) میفرستد یا بازدید واقعی؟

این سامانه یک سیستم بازدیدساز و تبادل بازدید است که همانطور که از اسمش مشخص است بازدید ارسال مینماید،به همراه بازدید های ارسالی آی پی نیز ارسال میشود، این آی پی ها همان آی پی های کاربران سایت هستند که در سایت فعالیت میکنند!
پس این آی پی ها کاملا واقعی هستند و هیچ آی پی غیر واقعی ای یا ربات به سایت شما ارسال نمیشود.