چرا سایت من بعد از مدتی از چرخه بازدید حذف شده ؟!

به دلیل اینکه کاربران سایت هایی که قوانین را زیر پا میگذارند را گزارش میدهند ، سایت هایی که گزارش میشوند به دلیل قرار دادن اهنگ با پخش خودکار ، نیو تب و دیگر مسائلی که چرخه بازدید را خراب میکند سریعا حذف میشوند و کاربر موظف است ابتدا اهنگ یا پاپ اپ بصورت نیو تب را از وب خود حذف و دوباره سایت خود را ثبت نماید، دقت کنید اگر کاربری سایت شما را که دارای کد های نامبرده باشد را گزارش دهد ، بازدید ثبت شده برای سایت شما به کاربر گزارش دهنده داده میشود و هیچگونه شکایتی قابل قبول نخواهد بود(پس به این نکته مهم دقت نمایید) ...موفق باشید.