چرا زیرمجموعه من حذف شده؟!

هر زیرمجوعه شما یک کاربر ما همانند شما خواهد بود، تخطی از قوانین به دفعات و ارسال اخطار با تیکت توسط مدیریت و بی توجهی کاربر به این امر باعث حذف شدن کاربر شده و امکان آن هست یکی از زیرمجوعه های شما هم تخطی کنند، البته باید ذکر کنیم ما تا جایی که بتوانیم سعی در راهنمایی و آموزش در مسیر درست داریم و احتمال در حذف کاربری ها خیلی کم میباشد، ولی با این اوصاف در بعضی موارد به ناچار مجبور به حذف کاربری هستیم.