چگونه سایتمان را برای افزایش بازدید اضافه نماییم ؟


قبل از ثبت سایت حداقل باید 500 امتیاز موجودی در پنل کاربریتان داشته باشید .

بعد از کسب امتیاز رایگان و یا خرید امتیاز :

می توانید سایتتان را ثبت کنید و بازدیدتان را افزایش دهید.


برای ثبت سایت در سمت راستپنل کاربری بر رویافزودن سایت کلیک نمایید و سایتتان را اضافه کنید.


بعد از تایید سایت توسط مدیریت، سایت شما وارد چرخه بازدید گیری شده و بر اساس تعداد امتیازیی که تعریف کرده اید بازدید دریافت خواهید کرد.

هرچقد امتیاز بیشتری کسب و به سایتتان اضافه کنید ،بازدید وب شما بیشتر و بیشتر خواهد شد.